Covid-19: Labanan Nating

2019... Dumating ang COVID-19

Biglang nagbago ang mundo natin

Nawalan ng pamilya, trabaho't saya 

Hanggang kailang kaya itong pagdurusa?

 

Mga manaliksik at siyentipiko

Saang sulok man ng ating mundo

Dahil sa COVID-19 lahat nagkagulo

Naghanap ng lunas para mawala ito.

 

Bata, matanda, mahirap, mayaman

Walang pinipili itong sakit na lapitan

Kaya lahat tayo dapat magtulungan

Nang sakit na ito ay lumisan.

 

Ako, ikaw, tayong lahat

Magkaisa at gawin ang dapat

Kaya lahat kapit at manalangin

Dahil walang imposible sa Panginoon natin.

This poem is about: 
My community
Guide that inspired this poem: 

Comments