Poems from tawjthoj

(Hmong) Nws los cuag li yog npau suav.Nws los cuag li yog ntxiag nyoog.Nws los thaum kaj ntug.Nws los thaum tsaus ntuj.Nws los yus tsis...